ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കാലത്ത് 600 ഓണ്‍ലൈന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ കരസ്ഥമാക്കി മഅദിന്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥി

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ സമയത്തും ഖുബൈബിന്റെ പഠനത്തിന് ലോക്ക് വീണിട്ടില്ല. വിവിധ അന്താരാഷ്ട്ര യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ ഓണ്‍ലൈന്‍ കോഴ്സില്‍ ചേര്‍ന്ന് പഠനത്തില്‍ മികവ് പുലര്‍ത്തുകയാണ് 21 കാരനായ ഈ മിടുക്കന്‍. മൂന്നര